Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.
Week: 48,   Uitgifte: November / 2010

Probiotica is een verzamelnaam

Orthica Probiotica

Orthiflor-Basic * Orthiflor-Original * Orthiflor-Plus

Voor het behoud, het versterken en het opbouwen van een evenwichtige darmflora

 

Probiotica is een verzamelnaam voor preparaten die melkzuurproducerende bacteriën bevatten. Orthica heeft verschillende soorten probiotica in haar assortiment, waaronder de Orthiflor-Basic, de Orthiflor-Original en de Orthiflor-Plus. Van de Orthiflor Junior (probioticum voor kinderen) en Orthiflor Atopic (probioticum bij overgevoeligheden) is een aparte productinformatie beschikbaar.

 

De darmflora

De darmflora bestaat uit 600 tot 800 verschillende microorganismen (bacteriën, gisten en schimmels) bij elkaar ruim een kilogram, en vervult belangrijke functies in ons lichaam. Ten eerste natuurlijk de spijsvertering. De bacteriën in de darmen produceren enzymen die helpen het voedsel af te breken tot nutriënten die opgenomen kunnen worden door het lichaam. Daarnaast is de darmflora verantwoordelijk voor de productie van een aantal B-vitamines en vitamine K. De darmflora vormt ook een essentiële rol in het immuunsysteem. Een goed functionerende darmflora onderdrukt de ontwikkeling van ziektekiemen. De bacteriën bedekken de darmwand, waardoor eventuele pathogene micro-organismen geen kans krijgen zich in de darm te vestigen en te gaan delen. Daarnaast produceren de darmbacteriën verschillende antimicrobiële componenten die voornamelijk tegen deze pathogenen werken. Ook kan de darmflora toxines wegvangen en carcinogenen en/of mutagene stoffen afbreken. Bij een gezond mens dient de darmflora in balans te zijn. Alle micro-organismen leven naast elkaar zonder problemen. Wanneer de normale situatie wordt verstoord, ontstaat er een zogenaamde disbalans, dit wordt ook wel dysbiose genoemd.

 

Waarom probiotica?

Een gezonde evenwichtige darmflora is van belang voor de gezondheid. Echter, in het dagelijkse leven komen we diverse factoren tegen die de balans in de darmen kunnen verstoren en daardoor ook van invloed zijn op onze gezondheid. Ten eerste antibiotica. Antibiotica zijn gericht op het doden van ongewenste bacteriën of virussen. Er wordt over het algemeen niet bij stil gestaan dat een antibioticumkuur ook de bacteriën van de darmflora doodt. Veel mensen hebben dan ook last van diarree tijdens een antibioticumkuur.

Voedselpatronen zijn ook van invloed op de opbouw van de darmflora. Zo kan een plotselinge verandering in voedingsgewoonte ook een effect hebben op de darmflora. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die vegetarisch of zelfs veganistisch worden of mensen die afslankdiëten of speciale sportdiëten gaan volgen. Tevens hebben grote hoeveelheden alcohol en koffie een effect op de darmflora. Stress is ook een belangrijke factor die van invloed is op de gezondheid van de darm. Stress kan op een ruime manier worden opgevat, niet alleen in psychische zin, ook intensief sporten of reizen zorgen voor stress in de darmen. Deze en vele andere factoren kunnen de darmflora schaden, wat kan resulteren in een overgroei van ongewenste, pathogene micro-organismen en allerlei lokale klachten, zoals diarree, verstopping, darmontstekingen etc. Probiotica kunnen in deze gevallen aan een snel herstel van de darmflora bijdragen en de weerstand tegen pathogenen verhogen.

 

Probiotica dragen bij tot een evenwichtige darmflora en zijn in staat infecties te voorkomen, doordat ze de ziektekiemen belemmeren om zich in het lichaam in voldoende mate te huisvesten. Dit wordt 'kolonisatieresistentie' genoemd. Onder in vitro omstandigheden heeft men aan kunnen tonen dat melkzuurbacteriën de groei van pathogene bacteriën remmen. Dit is aangetoond met afzonderlijke darmbacteriën zoals Bifidobacteriën, Lactobacillen en Enterococcen. Probiotica zijn in ook in vivo in staat diverse mogelijk pathogene bacteriën, zoals Clostridium difficile, in hun groei te remmen en terug te dringen. Bovenstaande is natuurlijk maar een minimale greep uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens (zie literatuurverwijzing).

 

De belangrijkste eigenschappen van darmflorabacteriën

Enkele voorbeelden van probiotische stammen zijn: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium en Bifidobacterium bifidum. Veel probiotische stammen komen van nature in het maagdarmkanaal van de mens voor. Niet elke bacterie behoort tot een probiotische stam. Er zijn enkele belangrijke kenmerken waaraan een stam moet voldoen. Ten eerste veiligheid, een probiotische bacteriestam moet veilig zijn. Dit houdt in dat deze stam niet pathogeen is, geen toxines produceert en geen overdraagbare antibioticaresistentie heeft. Ten tweede moet een bacteriestam levend in een product verwerkt kunnen worden en ook tijdens opslag stabiel blijven in een product. Daarnaast is een bacteriestam probiotisch als deze effectief is in de darmen. De betreffende stam moet eerst door de maag waar deze in aanraking komt met zuur en pepsine. In de darm staat de bacterie bloot aan galzouten en pancreatine. Een stam moet daarom zuur- en galresistent zijn. Figuur 1 en 2 in bijbehorende afbeelding geven een overlevingstest weer, waarmee de overleving van probiotische stammen onderzocht wordt. Ook moet een stam die maagzuur- en galresistent is nog daadwerkelijk de gezondheid van de gastheer in de darmen beïnvloeden.

 

De bacteriestammen van de Orthiflor producten zijn uitgekozen op basis van bovenstaande kenmerken. Bovendien zijn zoveel mogelijk verschillende probiotische eigenschappen in een product 'verzameld'. Zo zijn de producten niet alleen multi-strain is, maar ook multi-species; dat wil zeggen niet alleen verschillende soorten lactobacillen (bijvoorbeeld), maar een combinatie van lactobacillen, bifidobacteriën, lactococcen en enterococcen. Daarnaast bevatten de Orthiflor producten minimaal 108 bacteriën per gram. Lagere aantallen zullen weinig effect hebben vanwege de hoge aantallen bacteriën die van nature in de darm aanwezig zijn. Het kiemgetal van een product geeft de hoeveelheid probiotische bacteriën per dagdosering weer. Het kiemgetal is bepalend voor de effectiviteit en toepassing van het probioticum: des te hoger het kiemgetal, des te beter het product in staat is de darmflora te beïnvloeden. In de overzichtstabel is de kiemkracht voor alle probiotica van Orthica weergegeven.

 

Uitgekiende houdbaarheidsbevorderende drager met voedingsstoffen

Een belangrijk punt voor de werkzaamheid van een bacteriepreparaat is de snelheid waarmee de bacteriën actief worden en ook de mate waarin ze actief zijn. Hoe sneller de bacteriën actief zijn, des te beter zijn ze ook in staat de maag en de gal te overleven. Hoe hoger de activiteit, des te beter de probiotische werking bij aankomst in de darmen. Uiteindelijk moeten de bacteriën zich na aankomst in de darm ook kunnen vermenigvuldigen. De drager van Orthiflor-Original en Orthiflor-Plus bevat tevens een uitgekiende mix van voedingsstoffen, waardoor de bacteriën zeer snel en in hoge mate actief worden na oplossen in water. Deze zelfde drager heeft ook nog eens een bewezen positieve invloed op de houdbaarheid van het kiemgetal van de bacteriën te hebben.

 

Orthiflor-Original en Orthiflor-Plus bevatten ook enzymen. De enzymen zijn nodig om het toegevoegde zetmeel beschikbaar te maken als voeding voor de bacteriën. Door het gebruik van enzymen en langketenige koolhydraten komt het voedsel dus geleidelijk ter beschikking. Ulmus fulva (olmenbast) is aan Orthiflor-Original en Orthiflor-Plus toegevoegd, omdat het in korte tijd veel vocht opneemt en de innesteling van bacteriën in de villi van de dunne darm bevordert.

 

Mineralen voor een hoger effectief kiemgetal

Uit onderzoek blijkt dat magnesium, kalium en mangaan in een bepaalde vorm, verhouding en hoeveelheid stimulerend werken voor darmflorabacteriën. Zowel hun activiteit als aantal nemen minder af tijdens stresssituaties. Bij het rehydrateren zorgt vooral het snel oplosbare kaliumzout ervoor dat de bacteriën de osmotische 'shock' in water beter overleven. De volgende hindernis is de lage pH van het maagzuur. Orthiflor bacteriën met mineralen zijn beter in staat de lage pH van het maagzuur te overleven (factor 5-10 meer overleving 4 uur na zuurduik, zie figuur 3). Waarschijnlijk speelt magnesium hier een belangrijke rol in en dit is onontbeerlijk voor de opbouw en stevigheid van de celwand. Uiteindelijk komen er met de mineralenmix dus 5-10 keer zoveel bacteriën door de maag. De bacteriën bleken metabolisch na de zuurduik ook veel actiever (meer zuurvorming), waardoor ze beter hun probiotische werking kunnen uitoefenen.

Na 24 uur is het verschil in kiemgetal nog groter geworden. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van vooral magnesium en mangaan die ook belangrijk zijn voor de groei (cofactoren voor belangrijke enzymen). Hierdoor komt het kiemgetal een factor 10-12 hoger dan de beginwaarde (zie figuur 3). Met het toevoegen van specifieke mineralen aan probiotica kunnen dus zowel de overleving bij de maagpassage als de groei in de darm gunstig beïnvloed worden. De hoeveelheid toegevoegde mineralen per dagdosering probioticum is zodanig laag, dat deze hoeveelheden geen rekening gehouden hoeft te worden in voedingsdiëten.

 

In welke situaties hoog doseren?

De Orthiflor producten zijn geïndiceerd bij gezondheidsproblemen, veroorzaakt door een verhoogde activiteit van ziektekiemen in de darm. Dit kan men meten aan verhoging van enzymactiviteiten van ongewenste bacteriën. Probiotica verlagen deze enzymactiviteiten en dit houdt aan zolang er probiotica in de darm zijn. Binnen enkele dagen na het stoppen met innemen stijgt het niveau weer. Dit geldt ook voor de kolonisatieresistentie, die daalt met het verdwijnen van de probiotica. Het verdient daarom aanbeveling de Orthiflor producten als ondersteuning in te nemen totdat de oorzaak van de darmfloraverstoring is weggenomen. Het gericht opruimen van pathogenen kan hierbij behulpzaam zijn. Een natuurlijk middel, Orthisept, dat geen nadelige bijwerkingen kent, verdient hiervoor aanbeveling. De Orthiflor producten kunnen prima gecombineerd worden met andere producten.

 

Samenstelling Orthiflor producten

De samenstelling van de Orthiflor producten is gebaseerd op de verschillende doeleinden van de probiotica. Zo is Orthiflor-Basic voor het onderhoud van de darmflora, Orthiflor-Original voor het versterken en Orthiflor-Plus voor het opbouwen van een evenwichtige darmflora.

 

Orthiflor-Basic

Orthiflor-Basic bevat vier verschillende melkzuurvormende bacteriestammen voor het behoud van een evenwichtige darmflora.

 

Orthiflor-Original

Orthiflor-Original bevat zeven essentiële melkzuurvormende bacteriesoorten voor het versterken van een evenwichtige darmflora. De zeven bacteriën zijn gekozen op basis van hun verschillende functionaliteit in het maagdarmkanaal. Hierdoor werkt Orthiflor-Original zeer breed. De uitgekiende drager van Orthiflor-Original bevat ook een mix van voedingsstoffen, waardoor zowel de overleving als de groei van de bacteriën positief beïnvloed wordt.

 

Orthiflor-Plus

Orthiflor-Plus bestaat uit tien synergetisch werkende natuurlijke darmbacteriën met een grote kiemkracht voor het opbouwen van een evenwichtige darmflora. Bovendien bestaat Orthiflor-Plus voor 50% uit oligofructose. Oligofructosevezels zijn werkzaam als prebioticum. In de dikke darm stimuleert oligofructose selectief de groei van bifidobacteriën. Oligofructose versterkt bovendien de werking van de reeds aanwezige bifidobacteriën en lactobacillen in Orthiflor-Plus. Deze uitgekiende combinatie van ingrediënten maakt Orthiflor-Plus een extra krachtig en uitgebalanceerd product voor het opbouwen van een evenwichtige darmflora.

 

Bij een aantal specifieke indicaties is het belangrijk een hoge dosering van een probioticum te gebruiken. Vaak is het bij deze indicaties zo dat het probioticum op zichzelf, dus zonder ander supplement, therapeutisch gebruikt kan of zelfs moet worden. Uit de literatuur blijkt dat in klinische onderzoeken hierbij vaak minimaal 1x1010 bacteriën per dag gebruikt wordt. Dit komt ongeveer overeen met drie sachets Orthiflor-Plus.

De indicaties waarbij deze dosering gebruikt wordt zijn vaak situaties van ernstige dysbiose. Bijvoorbeeld bacteriële en/of schimmelovergroei in voornamelijk de dunne darm of een totaal verstoorde c.q gereduceerde flora na antibioticumgebruik of na gebruik van andere voor de darmflora belastende medicijnen.

 

Bij het voorkomen van een door antibiotica verstoorde stoelgang worden hoge doseringen aangehouden. Typische dosering na antibioticumbehandeling is 1x1010 per dag gedurende twee weken. Orthiflor producten zijn te gebruiken naast een koemelkeiwitvrij- of een lactosearm dieet. Bovendien zijn alle Orthiflor producten, met uitzondering van Orthiflor Atopic, te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Orthiflor producten moeten koel (onder de 25° Celsius), droog en donker bewaard worden. Orthiflor producten dienen niet in de koelkast bewaard te worden, omdat vocht in de koelkast de werkzaamheid van het product negatief beïnvloedt.

 

Productbeschrijving

 

Naam: Orthiflor-Basic

Verpakking: 60 capsules

 

Samenstelling van één capsule:

Minimaal 1 x 108 kiemen in ongeveer gelijke verhoudingen van de volgende darmflorabacteriën: Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium en Bifidobacterium lactis.

Overige ingrediënten: maïszetmeel, maltodextrine en gelatine.

Gebruik: éénmaal daags één tot drie capsules met ruim water innemen op een lege maag. Aanbevolen wordt om de inhoud van de capsule(s) aan een half glas (100 ml) lauw water toe te voegen. Minimaal 15 minuten laten staan, doorroeren en opdrinken. De bacteriën zijn dan beter bestand tegen zuur en gal.

Gegarandeerd vrij van: gist, suiker, lactose, conserveermiddelen, synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

         Dit product is hypoallergeen.

 

Naam: Orthiflor-Original

Verpakking: 60 en 120 capsules

 

Samenstelling van één capsule:

Minimaal 1 x 109 kiemen in ongeveer gelijke verhoudingen van de volgende darmflorabacteriën: Lactobacillus salivarius (starter cultuur), Lactobacillus acidophilus, Lactobaccillus casei, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Bifidobacterium lactis en Bifidobacterium bifidum.

Overige ingrediënten: maïszetmeel, maltodextrine, gelatine, kaliumchloride, bacteriemix, ulmus fulva (olmenbast), magnesiumsulfaat, enzymen, mangaansulfaat.

Gebruik: éénmaal daags één tot drie capsules met ruim water innemen op een lege maag. Kinderen van 2 tot 12 jaar: maximaal één capsule. Aanbevolen wordt om de inhoud van de capsule(s) aan een half glas (100 ml) lauw water toe te voegen. Minimaal 15 minuten laten staan, doorroeren en opdrinken. De bacteriën zijn dan beter bestand tegen zuur en gal.

Gegarandeerd vrij van: gist, suiker, conserveermiddelen en synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

         Dit product is hypoallergeen.

 

Naam: Orthiflor-Plus

Verpakking: 30 sachets à 3 g

 

Samenstelling van één sachet:

Minimaal 3 x 109 bacteriën in ongeveer gelijke verhoudingen van de volgende darmflorabacteriën: Lactobacillus salivarius (starter cultuur), Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum en Bifidobacterium longum. Oligofructose 1,5 g.

Hulpstoffen: maïszetmeel, maltodextrine, gelatine, kaliumchloride, bacteriemix, ulmus fulva (olmenbast), magnesiumsulfaat, enzymen, mangaansulfaat.

Gebruik: éénmaal daags de inhoud van het sachet toevoegen aan een half glas (100 ml) lauw water. Minimaal 15 minuten laten staan, doorroeren en opdrinken. Op een lege maag innemen, bij voorkeur voor het slapen gaan. Tijdens een kuur: éénmaals daags drie sachets. Onderhoudsdosering: éénmaal daags één sachet.

Gegarandeerd vrij van: gist, suiker, conserveermiddelen en synthetische kleur, geur en smaakstoffen.

 

Probiotica van Orthica

 

Probioticum

1       Kiemkracht en bacteriën per dagdosering

2       Leeftijd

3       Eigenschappen

4       Wanneer in te zetten

 

Orthiflor Junior

1       Poeder: min. 2 x 109 kiemen waarvan 60% in gelijke verhoudingen: B. bifidum, B. infantis, B. longum.

         40% in gelijke verhoudingen: L. acidophilus, L. casei, Lc. lactis

2       Van 0 tot 6 jaar (onder de één jaar onder begeleiding van arts of therapeut).

3       Probioticum speciaal afgestemd op de darmflora van zuigelingen, baby's en jonge kinderen.

4       Ter ondersteuning bij darmklachten bij zuigelingen, peuters en kleuters.

         Bij overgevoeligheidsreacties en huidproblemen onder de drie jaar.

 

Orthiflor Basic

1       Per capsule: min. 1 x 108 kiemen in gelijke verhoudingen van: L. acidophilus B. lactis, Lc. lactis, E. faecum

2       Vanaf 2 jaar

3       Laag gedoseerd probioticum met 4 stammen. Kent geen drager/matrix.

4       Voor het onderhoud van een evenwichtige darmflora.

 

Orthiflor Original

1       Per capsule: min. 1 x 109 kiemen in gelijke verhoudingen van: L. acidophilus E. faecium. L. casei, B. Bifidum, B. lactis, L. salvarius, Lc. lactis

2       Vanaf 2 jaar (van 2-12 jaar max. één capsule).

3       Gemiddeld krachtig gedoseerd probioticum met 7 bacterie-stammen.

4       Bij milde dysbiose en als onderhoudsproduct na de behandeling van dysbiose.

         Als combinatiemiddel met Orthiclear en Orthisept.

         Voor het versterken van een evenwichtige darmflora.

 

Orthiflor Plus

1       Per sachet: min. 3 x 109 kiemen in gelijke verhoudingen van: L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, L. rhamnosus, B. lactis, B. bifidum, Lc. lactis, B. longum, E. faecium, L. salvarius, 50 % oligofructose

2       Vanaf 4 jaar (4-12 jaar max. één sachet)

3       Extra sterk probioticum met 10 stammen en oligofructose.

4       Therapeutisch toe te passen voor herstel van de darmflora na antibioticumgebruik of na gebruik van andere voor de darmflora belastende medicijnen.

         Voor het opbouwen van een evenwichtige darmflora.

 

Orthiflor Atopic

1       Poeder: min. 3 x 109 kiemen in gelijke verhoudingen van: L. acidophilus, B. lactis, L. casei, B. infantis, L. salvarius, B. breve, Lc.lactis, B. bifidum, in combinatie met OPC, vitamine E, N-acetyl-D-glucosamine, L-glutamine, mangaan, gluthation en oligofructose

2       Vanaf 3 jaar (3-12 jaar halve dagdosering)

3       Extra sterk probioticum met oligofructose en nutriënten ter ondersteuning van het immuunsysteem van de darm.

4       Therapeutisch toe te passen bij (voedsel-)intoleranties en overgevoeligheidsreacties.

         Ter ondersteuning van het immuunsysteem.

         Bij atopische huidproblematiek.

         N.B. Bij overgevoeligheidsreacties zijn zink, GLA en GLA/EPA combinatieproducten.

 

Literatuur

1       De Roos NM, Katan MB. 2000. Effects of probiotic bacteria on diarrhea, lipid metabolism, and carcinogenesis: a review of papers published between 1988 and 1998. American Journal of Clinical Nutrition, 71; 405-411.

2       Saavedra JM, et al. 1994. Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhoea and shedding of rotavirus. The Lancet, 344; 1046-1049.

3       Fooks LJ, Gibson GR. 2002. Probiotics as modulators of the gut flora. British Journal of Nutrition, 88 (suppl.1); S39-S49.

4       Marteau P, et al. 1997. Survival of lactic acid bacteria in a dynamic model of the stomach and small intestine: validation and the effects of bile. Journal of Dairy Science, 80; 1031-1037.

5       Gibson GR, Wang X. 1994. Regulatory effects of bifidobacteria on the growth of other colonic bacteria. Journal of Applied Bacteriology, 77; 412-420.

6       Gomes AMP, Malcata FX. 1999. Bififdobacterium spp. and Lactobacillus acidophilus : biological, biochemical, technological en therapeutical properties relevant for use as probiotics. Trends in Food Science & Technology, 10; 139-157.

7       Brigidi P, et al. 2001. Effects of probiotic administration upon the composition and enzymatic activity of human fecal microbiota in patients with irritable bowel syndrome or functional diarrhea. Research in Microbiology, 152; 735-741.

8       Arunachalam K, et al. 2000. Enhancement of natural immune fuction by dietary consumption of Bifidobacterium lactis (HN019). European Journal of Clinical Nutrition, 54; 263-267.

9       Gill HS, et al. 2001. Enhancement of immunity in the elderly by dietary supplementation with the probiotic Bifidobacterium lactis HN019. American Journal of Clinical Nutrition, 74; 833-839.

10     Shu Q, et al. 2001. Probiotic treatment using Bifidobacterium lactis HN019 reduces weanling diarrhea associated with rotavirus and Escherichia coli infection in a piglet model. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 33; 171-177.

11     Gill HS, et al. 2000. Enhancement of natural and acquired immunity by Lactobacillus rhamnosus (HN001), Lactobacillus acidophilus (HN017) and Bifidobacterium lactis (HN019). British Journal of Nutrition, 83; 167-176.

12     Isolauri E, et al. 2000. Probiotics in the management of atopic eczema. Clinical and Experimental Allergy, 30; 1604-1610.

13     Lin MY, Chang FJ. 2000. Antioxidative effect of intestinal bacteria Bifidobacterium longum ATCC 15708 and Lactobacillus acidophilus ATCC 4356. Digestive Diseases and Sciences, 45 (8); 1617-1622.

14     Ishibashi N, Yamazaki S. 2001. Probiotics and safety. American Journal of Clinical Nutrition, 73 (suppl.); 465S-470S.

15     Jin LZ, Marquardt RR, Zhao X. 2000. A strain of Enterococcus faecium (18C23) inhibits adhesion of enterotoxigenic Escherichia coli K88 to porcine small intestine mucus. Applied and Environmental Microbiology, 66 (10); 4200-4204.

16     Sen S, et al. 2002. Effect of Lactobacillus plantarum 299v on colonic fermentation and symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Digestive Diseases and Sciences, 47 (11); 2615-2620.

17     Aso, et al. 1995. Preventive effect on a Lactobacillus casei preparation on the recurrence of superficial bladder cancer in a doubleblind trial. Eur Urol, 27; 104-105.

18     Dunne C, et al. 1999. Probiotics from mythe to reality. Demonstration of functionality in animal models of disease and in human critical trials. Antonie van Leeuwenhoek, 76; 279-292.

19     Gopal PK, et al. 2000. In vitro adherence properties of Lactobacillus rhamnosus DR20 and Bifidobacterium lactis DR10 strains and their antagonistic activity against an entero-toxigenic Escherichia coli. International Journal of Food Microbiology, 67; 207-216.

Mvg. voedingsdeskundige Jan Schoeman van de eekhoorn uit Ederveen

Deze email nieuwsbrief is een uitgave van De Eekhoorn
Hoofdweg 54, 6744 WL Ederveen, T: (0318) 573439, info@de-eekhoorn.com

Nieuwsbrief later via de website openen?
Gebruik het volgende wachtwoord: biovoeding.
Wenst u dit E-news niet meer te ontvangen, klik dan hier om uit te schrijven.